Sidvyer, senaste månaden

måndag 25 oktober 2010

SMS-bloggat från mobilen

Det kvittar verkligen vilken instans man �n ska till,sjukhus,aff�rer,biblotek,restauranger,det �r alltid ett m�te mellan m�nniskor. Detta kan vara b�de p� gott och ont. Folk som �r nerv�sa f�r en arbetsintervju kan helt enkelt lugna sig med att det faktiskt bara �r en annan m�nniska somsitter mittemot. Det kan vara negativt. Om man s�ker hj�lp eller f�rst�else hos n�gon man anser borde vara kompetent,m�ste man �nd� r�kna in att det faktiskt bara �r en m�nniska man m�ter.

Inga kommentarer: